bơm chìm giếng khoan hãng mastra

Có giá ưu đãi dành riêng cho cửa hàng, đại lý, cty thương mại, thợ khoan giếng lấy được số lượng

Mã hàng R75 - T3 - 18
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 43-69m
Lưu lượng 3.6-2.4m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng R75-T3 -28
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 67-107m
Lưu lượng 3.6-2.4m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng R95-VC-09
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 29-58m
Lưu lượng 2-5.5m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-BF-09
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 28-66m
Lưu lượng 1-7m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-VC-16
Công suất 1.5KW
Điện áp 220v
Cột áp 51-105m
Lưu lượng 2-5.5m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-BF-13
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 40-94m
Lưu lượng 1-7m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-DF-08
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 26-54m
Lưu lượng 2-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-DF-13
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 40-87m
Lưu lượng 2-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-BF-18
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 50-124m
Lưu lượng 1-7m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-MA-10
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 23-51m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-DF-17
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 59-118m
Lưu lượng 2-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-DG-10
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 28-50m
Lưu lượng 6-20m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-MA-17
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 45-92m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-DG-14
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 36-72m
Lưu lượng 6-20m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-MA-22
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 61-120m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-DF-30
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 98-200m
Lưu lượng 2-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-DG-18
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 46-89m
Lưu lượng 6-20m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R95-DG-24
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 72-130m
Lưu lượng 6-20m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R150-ES-04
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 33-56m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R150-ES-06
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 48-86m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R150-ES-08
Công suất 11KW
Điện áp 380v
Cột áp 63-115m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R150-ES-10
Công suất 15KW
Điện áp 380v
Cột áp 82-144m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R150-ES-11
Công suất 18.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 89-157m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng R150-ES-15
Công suất 22KW
Điện áp 380v
Cột áp 123-215m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng