bơm chìm giếng khoan hãng peroni

Có giá ưu đãi dành riêng cho cửa hàng, đại lý, cty thương mại, thợ khoan giếng lấy được số lượng

Mã hàng 2PRm130
Công suất 0.25KW
Điện áp 220v
Cột áp 42m
Lưu lượng 2 m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 2PRm140
Công suất 0.37KW
Điện áp 220v
Cột áp 49m
Lưu lượng 2 m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 2.5PRm
Công suất 0.55KW
Điện áp 220v
Cột áp 13-63m
Lưu lượng 0.3-2.4m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 2.5PRm
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 17-82m
Lưu lượng 0.3-2.4m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 3SDm
Công suất 0.55KW
Điện áp 220v
Cột áp 29-61m
Lưu lượng 0.6-3.3m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 3SDm
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 38-81m
Lưu lượng 0.6-3.3m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 3SDm
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 53-114m
Lưu lượng 0.6-3.3m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4SDm4/8
Công suất 0.75KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 18-52m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4SDm4/12
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 27-79m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4SDm6/10
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 9-60m
Lưu lượng 1.2-9.6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4SDm4/16
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 36-105m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4SDm8/11
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 11-62m
Lưu lượng 1.2-10.8m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4PRm1008
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 16-34m
Lưu lượng 4-14m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4SDm4/22
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 49-144m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4SDm10/13
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 7-77m
Lưu lượng 1.8-14.4m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4PRm1010
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 20-55m
Lưu lượng 4-14m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4SDm16/13
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 5-61m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4SDm16/17
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 7-80m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4SDm16/22
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 9-103m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 4SDm16/28
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 11-132m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 6PR30/5
Công suất 5.5KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 18-63m
Lưu lượng 5-45m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 6PR45/4
Công suất 5.5KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 13-50m
Lưu lượng 6-60m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 6PR30/8
Công suất 7.5KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 25-88m
Lưu lượng 5-45m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 6PR45/5
Công suất 7.5KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 16-63m
Lưu lượng 6-60m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 6PR30/9
Công suất 11KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 29-100m
Lưu lượng 5-45m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 6PR45/7
Công suất 11KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 23-88m
Lưu lượng 6-60m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 6PR30/13
Công suất 15KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 47-163m
Lưu lượng 5-45m3/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 6PR45/9
Công suất 15KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 30-113m
Lưu lượng 6-60m3/h
Bảo hành 12 tháng