Bơm chìm giếng khoan hãng sumoto cánh fip

Có giá ưu đãi dành riêng cho cửa hàng, đại lý, cty thương mại, thợ khoan giếng lấy được số lượng

Mã hàng 4SA4-8
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 37-60m
Lưu lượng 2-4m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA4-12
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 27-79m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA4-16
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380V
Cột áp 36-105m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA4-22
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380V
Cột áp 49-144m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA6-10
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 27-79m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA6-14
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 13-85m
Lưu lượng 1.2-9.6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA6-20
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 19-121m
Lưu lượng 1.2-9.6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA8-11
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 6-60m
Lưu lượng 2.2-10.8m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA8-15
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 8-82m
Lưu lượng 2.2-10.8m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA10-13
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 19-77m
Lưu lượng 1.8-14.4m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA12-20
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 16-108m
Lưu lượng 4-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA12-26
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 21-140m
Lưu lượng 4-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA12-32
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 26-172m
Lưu lượng 4-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA16-9
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 13-42m
Lưu lượng 6-22m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA16-12
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 20-58m
Lưu lượng 6-22m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA16-16
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 29-77m
Lưu lượng 6-22m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA16-20
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 38-98m
Lưu lượng 6-22m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA16-25
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 48-123m
Lưu lượng 6-22m3/h
Bảo hành 12 tháng