Bơm chìm giếng khoan hãng Sumoto cánh inox

Có giá ưu đãi dành riêng cho cửa hàng, đại lý, cty thương mại, thợ khoan giếng lấy được số lượng

Mã hàng 4SP3-12
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 37-60m
Lưu lượng 2-4m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SP5-12
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 36-60m
Lưu lượng 3-6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SP8-10
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 30-50m
Lưu lượng 6-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SP8-12
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 36-60m
Lưu lượng 6-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SP14-7
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 25-44m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SP14-10
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 36-62m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SP14-13
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 47-81m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 5SP30-6
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 18-60m
Lưu lượng 15-40m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 5SP30-8
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 24-80m
Lưu lượng 15-40m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 6SP30-5
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 18-53m
Lưu lượng 20-40m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 6SP30-7
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 25-74m
Lưu lượng 20-40m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 6SP46-5
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 35-50m
Lưu lượng 35-55m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 6SP46-7
Công suất 11KW
Điện áp 380v
Cột áp 49-70m
Lưu lượng 35-55m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng 6SP60-6
Công suất 11KW
Điện áp 380v
Cột áp 41-61m
Lưu lượng 40-65m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 6SP60-8
Công suất 15KW
Điện áp 380v
Cột áp 55-82m
Lưu lượng 40-65m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 8SP77-4
Công suất 15KW
Điện áp 380v
Cột áp 42-63m
Lưu lượng 50-90m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 8SP95-4
Công suất 18.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 37-62m
Lưu lượng 60-110m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 8SP95-5
Công suất 22KW
Điện áp 380v
Cột áp 46-78m
Lưu lượng 60-110m3/h
Bảo hành 12 tháng