Có giá ưu đãi dành riêng cho cửa hàng, đại lý, cty thương mại, công trình lấy được số lượng

Mã hàng Fx50/32
Công suất 0.37KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1-10m
Lưu lượng 3-15m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fx80/40
Công suất 0.55KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1-11m
Lưu lượng 2.7-24m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fx100/40
Công suất 0.75KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1-12m
Lưu lượng 3-27m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fx150/50
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1-15m
Lưu lượng 1.8-39m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fx200/50
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1-17m
Lưu lượng 1.5-45.6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fx300/50
Công suất 2.2KW
Điện áp 380v
Cột áp 1-19m
Lưu lượng 3-54m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng KB550/65 2T
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-20m
Lưu lượng 16.2-72m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng KB750/80 2T
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-20m
Lưu lượng 6.6-114m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng KB1000/80 2T
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-24m
Lưu lượng 9-120.6m3/h
Bảo hành 12 tháng