Có giá ưu đãi dành riêng cho cửa hàng, đại lý, cty thương mại, công trình lấy được số lượng

Mã hàng Fs80/40
Công suất 0.55KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 0.6-8.9m
Lưu lượng 1.5-18m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fs100/50
Công suất 0.75KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 0.6-9.5m
Lưu lượng 1.5-24m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fs150/50
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1.6-12.3m
Lưu lượng 1.5-25.5m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fs200/50
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 2.4-13.5m
Lưu lượng 1.5-27m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fc75/40
Công suất 0.55KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 2-8m
Lưu lượng 3-18m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fc100/50
Công suất 0.75KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 2-9m
Lưu lượng 3-21m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fc150/50
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 2-11.5m
Lưu lượng 3-24m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fc200/50
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 4-12.5m
Lưu lượng 6-30m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fc300/80T
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 14.5-2.2m
Lưu lượng 6-48m3/h
Bảo hành 12 tháng