Có giá ưu đãi dành riêng cho cửa hàng, đại lý, cty thương mại, công trình lấy được số lượng

Mã hàng Vrm-150F
Công suất 0.15KW
Điện áp 220v
Cột áp 4.5m
Lưu lượng 2.26m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm-250BF
Công suất 0.25KW
Điện áp 220v
Cột áp 7m
Lưu lượng 8m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Mã hàng Vrm-250F
Công suất 0.25KW
Điện áp 220v
Cột áp 7.5m
Lưu lượng 9m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm-200F
Công suất 0.2KW
Điện áp 220v
Cột áp 7m
Lưu lượng 10.8m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm-400F
Công suất 0.4KW
Điện áp 220v
Cột áp 9m
Lưu lượng 15m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm-750F
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 10m
Lưu lượng 20m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm-1100BF
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 15m
Lưu lượng 25m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm-1500BF
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 18.5m
Lưu lượng 27m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm-2200BF
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 17m
Lưu lượng 42m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng VR2.2
Công suất 2.2KW
Điện áp 380v
Cột áp 18m
Lưu lượng 48m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng VR3.0
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 21m
Lưu lượng 54m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng VR3.7
Công suất 3.7KW
Điện áp 380v
Cột áp 22m
Lưu lượng 66m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm1100DF
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 7m
Lưu lượng 14m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm2200DF
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 10m
Lưu lượng 31m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm16-9FX
Công suất 0.45KW
Điện áp 220v
Cột áp 9m
Lưu lượng 16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm22-13FD
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 13m
Lưu lượng 22m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm40-17FD
Công suất 1.5KW
Điện áp 220v
Cột áp 17m
Lưu lượng 40m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Vrm49-19FD
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 19m
Lưu lượng 49m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng HS3.75F
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 18m
Lưu lượng 15m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Mã hàng VR30-15
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 18.5m
Lưu lượng 52.8m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng VR40-18
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 23m
Lưu lượng 61.8m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng VR40-18A
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 27m
Lưu lượng 66m3/h
Bảo hành 12 tháng