Hiển thị 1–15 trong 16 kết quả

Cao Cấp

Mã hàng Fx1000/80
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-24m
Lưu lượng 9-120.6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fx750/80
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-20m
Lưu lượng 6.6-114m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fx550/65
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-20m
Lưu lượng 16.2-72m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fx300/50
Công suất 2.2KW
Điện áp 380v
Cột áp 1-19m
Lưu lượng 3-54m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fx200/50
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1-17m
Lưu lượng 1.5-45.6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fx150/50
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1-15m
Lưu lượng 1.8-39m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fx100/40
Công suất 0.75KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1-12m
Lưu lượng 3-27m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fx80/40
Công suất 0.55KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1-11m
Lưu lượng 2.7-24m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fx50/32
Công suất 0.37KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1-10m
Lưu lượng 3-15m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fc150/50
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 2-11.5m
Lưu lượng 3-24m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fc100/40
Công suất 0.75KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 2-9m
Lưu lượng 3-21m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fc75/40
Công suất 0.55KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 2-8m
Lưu lượng 3-18m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fs200/50
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 2.4-13.5m
Lưu lượng 1.5-27m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fs150/50
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 1.6-12.3m
Lưu lượng 1.5-25.5m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fs100/50
Công suất 0.75KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 0.6-9.5m
Lưu lượng 1.5-24m3/h
Bảo hành 12 tháng