Hỗ Trợ Trực Tuyến

098.634.5530

Bơm Sumoto cánh inox nhập khẩu italy (Ý)

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 4-0.75

Mã hàng 4SP3-12
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 37-60m
Lưu lượng 2-4m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 4-1.1

Mã hàng 4SP5-12
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 36-60m
Lưu lượng 3-6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 4-1.5

Mã hàng 4SP8-10
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 30-50m
Lưu lượng 6-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 4-2.2ca

Mã hàng 4SP8-12
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 36-60m
Lưu lượng 6-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 4-2.2ll

Mã hàng 4SP14-7
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 25-44m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 4-3

Mã hàng 4SP14-10
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 36-62m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 4-4

Mã hàng 4SP14-13
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 47-81m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 5-5.5

Mã hàng 5SP30-6
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 18-60m
Lưu lượng 15-40m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 5-7.5

Mã hàng 5SP30-8
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 24-80m
Lưu lượng 15-40m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 6-5.5

Mã hàng 6SP30-5
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 18-53m
Lưu lượng 20-40m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 6-7.5ca

Mã hàng 6SP30-7
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 25-74m
Lưu lượng 20-40m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 6-7.5ll

Mã hàng 6SP46-5
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 35-50m
Lưu lượng 35-55m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 6-11ca

Mã hàng 6SP46-7
Công suất 11KW
Điện áp 380v
Cột áp 49-70m
Lưu lượng 35-55m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 6-11ll

Mã hàng 6SP60-6
Công suất 11KW
Điện áp 380v
Cột áp 41-61m
Lưu lượng 40-65m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 6-15

Mã hàng 6SP60-8
Công suất 15KW
Điện áp 380v
Cột áp 55-82m
Lưu lượng 40-65m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 8-15

Mã hàng 8SP77-4
Công suất 15KW
Điện áp 380v
Cột áp 42-63m
Lưu lượng 50-90m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 8-18.5

Mã hàng 8SP95-4
Công suất 18.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 37-62m
Lưu lượng 60-110m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Sumoto Inox 8-22

Mã hàng 8SP95-5
Công suất 22KW
Điện áp 380v
Cột áp 46-78m
Lưu lượng 60-110m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

bơm sumoto cánh fip nhập khẩu italy (ý)

Bơm mastra hàng nội địa trung quốc

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 3 Inch 0.75kw

Mã hàng R75-T23
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 20-72m
Lưu lượng 0.6-3m3/h
Bảo hành 12 tháng

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 3 Inch 1.1 Kw

Mã hàng R75-T32
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 20-92m
Lưu lượng 0.6-3m3/h
Bảo hành 12 tháng

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 0.75

Mã hàng R95-VC-09
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 29-58m
Lưu lượng 2-5.5m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 1.1

Mã hàng R95-BF-09
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 28-66m
Lưu lượng 1-7m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 1.5CA

Mã hàng R95-VC-16
Công suất 1.5KW
Điện áp 220v
Cột áp 51-105m
Lưu lượng 2-5.5m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4Inch 1.5ca2

Mã hàng R95-BF-13
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 40-94m
Lưu lượng 1-7m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 1.5ll

Mã hàng R95-DF-08
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 26-54m
Lưu lượng 2-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 2.2CA

Mã hàng R95-DF-13
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 40-87m
Lưu lượng 2-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4Inch 2.2ca2

Mã hàng R95-BF-18
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 50-124m
Lưu lượng 1-7m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 2.2ll

Mã hàng R95-MA-10
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 23-51m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 3CA

Mã hàng R95-DF-17
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 59-118m
Lưu lượng 2-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 3LL

Mã hàng R95-DG-10
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 28-50m
Lưu lượng 6-20m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 4CA

Mã hàng R95-MA-17
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 45-92m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 4LL

Mã hàng R95-DG-14
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 36-72m
Lưu lượng 6-20m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 5.5CA

Mã hàng R95-MA-22
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 61-120m
Lưu lượng 5-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4Inch 5.5ca2

Mã hàng R95-DF-30
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 98-200m
Lưu lượng 2-10m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 5.5LL

Mã hàng R95-DG-18
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 46-89m
Lưu lượng 6-20m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 4 Inch 7.5

Mã hàng R95-DG-24
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 72-130m
Lưu lượng 6-20m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 6 Inch 5.5

Mã hàng R150-ES-04
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 33-56m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 6 Inch 7.5

Mã hàng R150-ES-06
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 48-86m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 6 Inch 11

Mã hàng R150-ES-08
Công suất 11KW
Điện áp 380v
Cột áp 63-115m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 6 Inch 15

Mã hàng R150-ES-10
Công suất 15KW
Điện áp 380v
Cột áp 82-144m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 6 Inch 18.5

Mã hàng R150-ES-11
Công suất 18.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 89-157m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Hàng HOT

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Mastra 6 Inch 22

Mã hàng R150-ES-15
Công suất 22KW
Điện áp 380v
Cột áp 123-215m
Lưu lượng 10-38m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

bơm Peroni hàng thường trung quốc

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 2 Inch 0.25kw

Mã hàng 2PRm130
Công suất 0.25KW
Điện áp 220v
Cột áp 42m
Lưu lượng 2 m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 2 Inch 0.37kw

Mã hàng 2PRm140
Công suất 0.37KW
Điện áp 220v
Cột áp 49m
Lưu lượng 2 m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Mã hàng 2.5PRm
Công suất 0.55KW
Điện áp 220v
Cột áp 13-63m
Lưu lượng 0.3-2.4m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Mã hàng 2.5PRm
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 17-82m
Lưu lượng 0.3-2.4m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 3 Inch 0.55kw

Mã hàng 3SDm
Công suất 0.55KW
Điện áp 220v
Cột áp 29-61m
Lưu lượng 0.6-3.3m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 3 Inch 0.75kw

Mã hàng 3SDm
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 38-81m
Lưu lượng 0.6-3.3m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 3 Inch 1.1 KW

Mã hàng 3SDm
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 53-114m
Lưu lượng 0.6-3.3m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4Inch 0.75kw

Mã hàng 4SDm4/8
Công suất 0.75KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 18-52m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 1.1CA

Mã hàng 4SDm4/12
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 27-79m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 1.1LL

Mã hàng 4SDm6/10
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 9-60m
Lưu lượng 1.2-9.6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 1.5CA

Mã hàng 4SDm4/16
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 36-105m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 1.5LL

Mã hàng 4SDm8/11
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 11-62m
Lưu lượng 1.2-10.8m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 1.5LL2

Mã hàng 4PRm1008
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 16-34m
Lưu lượng 4-14m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 2.2CA

Mã hàng 4SDm4/22
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 49-144m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 2.2LL

Mã hàng 4SDm10/13
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 7-77m
Lưu lượng 1.8-14.4m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 2.2LL2

Mã hàng 4PRm1010
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 20-55m
Lưu lượng 4-14m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 3kw

Mã hàng 4SDm16/13
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 5-61m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 4kw

Mã hàng 4SDm16/17
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 7-80m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 5.5kw

Mã hàng 4SDm16/22
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 9-103m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 7.5kw

Mã hàng 4SDm16/28
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 11-132m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 6 Inch 5.5CA

Mã hàng 6PR30/5
Công suất 5.5KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 18-63m
Lưu lượng 5-45m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 6 Inch 5.5LL

Mã hàng 6PR45/4
Công suất 5.5KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 13-50m
Lưu lượng 6-60m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 6 Inch 7.5CA

Mã hàng 6PR30/8
Công suất 7.5KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 25-88m
Lưu lượng 5-45m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 6 Inch 7.5LL

Mã hàng 6PR45/5
Công suất 7.5KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 16-63m
Lưu lượng 6-60m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 6 Inch 11CA

Mã hàng 6PR30/9
Công suất 11KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 29-100m
Lưu lượng 5-45m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 6 Inch 11LL

Mã hàng 6PR45/7
Công suất 11KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 23-88m
Lưu lượng 6-60m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 6 Inch 15CA

Mã hàng 6PR30/13
Công suất 15KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 47-163m
Lưu lượng 5-45m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 6 Inch 15LL

Mã hàng 6PR45/9
Công suất 15KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 30-113m
Lưu lượng 6-60m3/h
Bảo hành 12 tháng