Hỗ trợ trực tuyến

098.634.5530

máy công suất nhỏ từ 90 - 370w

(Thích hợp ao diện tích từ 100 đến 200m2 – Độ sâu <1m)

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 90A W

Mã hàng GB90
Công suất 90W
Điện áp 220v
Cột áp 5.5 KPA
Lưu lượng 12 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 200W

Mã hàng GB200
Công suất 200W
Điện áp 220v
Cột áp 11 KPA
Lưu lượng 29 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 250W

Mã hàng GB250
Công suất 250W
Điện áp 220v
Cột áp 12 KPA
Lưu lượng 48 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 370W

Mã hàng GB370
Công suất 370W
Điện áp 220v
Cột áp 14 KPA
Lưu lượng 57 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

máy công suất vừa từ 550 - 1500w

(Thích hợp ao diện tích từ 500 đến 1500m2 – Độ sâu <1.7m)

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 550W

Mã hàng GB550
Công suất 550W
Điện áp 220v
Cột áp 20 KPA
Lưu lượng 110 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 750W

Mã hàng GB750
Công suất 750W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 22 KPA
Lưu lượng 145 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 1100W

Mã hàng GB1100
Công suất 1100W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 25 KPA
Lưu lượng 210 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 1500W

Mã hàng GB1500
Công suất 1500W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 26 KPA
Lưu lượng 220 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

máy công suất lớn từ 2200 - 5500w

(Thích hợp ao diện tích từ 1500 đến 4000m2 – Độ sâu <2.8m)

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 2200W

Mã hàng GB2200
Công suất 2200W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 36 KPA
Lưu lượng 325 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 3000W

Mã hàng GB3000
Công suất 3000W
Điện áp 380v
Cột áp 37 KPA
Lưu lượng 390 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 4000W

Mã hàng GB4000
Công suất 4000W
Điện áp 380v
Cột áp 38 KPA
Lưu lượng 475 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 5500W

Mã hàng GB5500
Công suất 5500W
Điện áp 380v
Cột áp 42 KPA
Lưu lượng 530 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

máy công suất cực lớn từ 7500 - 15000w

(Thích hợp ao diện tích >4000m2 – Độ sâu <6.3m)

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 7500W

Mã hàng GB7500
Công suất 7500W
Điện áp 380v
Cột áp 45 KPA
Lưu lượng 550 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 9500W

Mã hàng GB9500
Công suất 9500W
Điện áp 380v
Cột áp 70 KPA
Lưu lượng 1000 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 11000W

Mã hàng GB11000
Công suất 11000W
Điện áp 380v
Cột áp 70 KPA
Lưu lượng 1200 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 15000W

Mã hàng GB15000
Công suất 15000W
Điện áp 380v
Cột áp 95 KPA
Lưu lượng 1037 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng