HOTLINE: 0971.548.703 (Mr. Đoàn)

Máy thổi khí con sò VERATTI

Mã hàng GB90
Công suất 90W
Điện áp 220v
Cột áp 5.5 KPA
Lưu lượng 12 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB200
Công suất 200W
Điện áp 220v
Cột áp 11 KPA
Lưu lượng 29 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB250
Công suất 250W
Điện áp 220v
Cột áp 12 KPA
Lưu lượng 48 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB370
Công suất 370W
Điện áp 220v
Cột áp 14 KPA
Lưu lượng 57 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB550
Công suất 550W
Điện áp 220v
Cột áp 20 KPA
Lưu lượng 110 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB750
Công suất 750W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 22 KPA
Lưu lượng 145 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB1100
Công suất 1100W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 25 KPA
Lưu lượng 210 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB1500
Công suất 1500W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 26 KPA
Lưu lượng 220 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB2200
Công suất 2200W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 36 KPA
Lưu lượng 325 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB3000
Công suất 3000W
Điện áp 380v
Cột áp 37 KPA
Lưu lượng 390 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB4000
Công suất 4000W
Điện áp 380v
Cột áp 38 KPA
Lưu lượng 475 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB5500
Công suất 5500W
Điện áp 380v
Cột áp 42 KPA
Lưu lượng 530 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB7500
Công suất 7500W
Điện áp 380v
Cột áp 45 KPA
Lưu lượng 550 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB9500
Công suất 9500W
Điện áp 380v
Cột áp 70 KPA
Lưu lượng 1000 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB11000
Công suất 11000W
Điện áp 380v
Cột áp 70 KPA
Lưu lượng 1200 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB15000
Công suất 15000W
Điện áp 380v
Cột áp 95 KPA
Lưu lượng 1037 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Máy thổi khí con sò honghelong

Mã hàng GB90
Công suất 90W
Điện áp 220v
Cột áp 5.5 KPA
Lưu lượng 12 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB200
Công suất 200W
Điện áp 220v
Cột áp 11 KPA
Lưu lượng 29 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB250
Công suất 250W
Điện áp 220v
Cột áp 12 KPA
Lưu lượng 48 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB370
Công suất 370W
Điện áp 220v
Cột áp 14 KPA
Lưu lượng 57 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB550
Công suất 550W
Điện áp 220v
Cột áp 20 KPA
Lưu lượng 110 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB750
Công suất 750W
Điện áp 220/380v
Cột áp 22 KPA
Lưu lượng 145 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB1100
Công suất 1100W
Điện áp 220/380v
Cột áp 25 KPA
Lưu lượng 210 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB1500
Công suất 1500W
Điện áp 220/380v
Cột áp 26 KPA
Lưu lượng 220 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB2200
Công suất 2200W
Điện áp 220/380v
Cột áp 36 KPA
Lưu lượng 325 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB3000
Công suất 3000W
Điện áp 380v
Cột áp 37 KPA
Lưu lượng 390 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB4000
Công suất 4000W
Điện áp 380v
Cột áp 38 KPA
Lưu lượng 475 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB5500
Công suất 5500W
Điện áp 380v
Cột áp 42 KPA
Lưu lượng 530 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng GB7500
Công suất 7500W
Điện áp 380v
Cột áp 45 KPA
Lưu lượng 550 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Mã hàng GB9500
Công suất 9500W
Điện áp 380v
Cột áp 70 KPA
Lưu lượng 1000 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng GB11000
Công suất 11000W
Điện áp 380v
Cột áp 70 KPA
Lưu lượng 1200 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng GB15000
Công suất 15000W
Điện áp 380v
Cột áp 95 KPA
Lưu lượng 1037 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Máy thổi khí con sò showfou

Giảm giá 30%

Mã hàng BS212
Công suất 200W
Điện áp 220v
Cột áp 5 KPA
Lưu lượng 45.6 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng BS512
Công suất 370W
Điện áp 220v
Cột áp 11 KPA
Lưu lượng 84 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng BS112
Công suất 750W
Điện áp 220v
Cột áp 15 KPA
Lưu lượng 138 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng BS132
Công suất 750W
Điện áp 380v
Cột áp 15 KPA
Lưu lượng 138 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
   

Mã hàng BS212
Công suất 1500W
Điện áp 220v
Cột áp 22.5 KPA
Lưu lượng 210 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng BS232
Công suất 1500W
Điện áp 380v
Cột áp 22.5 KPA
Lưu lượng 210 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng BS332
Công suất 2200W
Điện áp 380v
Cột áp 30 KPA
Lưu lượng 330 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng BS532
Công suất 3700W
Điện áp 380v
Cột áp 32 KPA
Lưu lượng 390 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng BS732
Công suất 5500W
Điện áp 380v
Cột áp 34.5 KPA
Lưu lượng 540 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng BS1032
Công suất 7500W
Điện áp 380v
Cột áp 35 KPA
Lưu lượng 560 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng BS1532
Công suất 11000W
Điện áp 380v
Cột áp 36 KPA
Lưu lượng 840 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Máy thổi khí motor AT65, Roost

Mã hàng 40VR
Công suất 1500W
Điện áp 220/380v
Cột áp 6m
Lưu lượng 55 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 50VR
Công suất 2200W
Điện áp 220/380v
Cột áp 6m
Lưu lượng 139 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 65VR
Công suất 3000W
Điện áp 380v
Cột áp 6m
Lưu lượng 165 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Mã hàng 65VR
Công suất 4000W
Điện áp 380v
Cột áp 6m
Lưu lượng 194 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng