Hiển thị 1–15 trong 179 kết quả

Mã hàng Fc300/80T
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 14.5-2.2m
Lưu lượng 6-48m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng Fc200/50
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 4-12.5m
Lưu lượng 6-30m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng KB1000/80 2T
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-24m
Lưu lượng 9-120.6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng KB750/80 2T
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-20m
Lưu lượng 6.6-114m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng KB550/65 2T
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-20m
Lưu lượng 16.2-72m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA16-25
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 48-123m
Lưu lượng 6-22m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA16-20
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 38-98m
Lưu lượng 6-22m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA16-16
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 29-77m
Lưu lượng 6-22m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA16-12
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 20-58m
Lưu lượng 6-22m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA16-9
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 13-42m
Lưu lượng 6-22m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA12-32
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 26-172m
Lưu lượng 4-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA12-26
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 21-140m
Lưu lượng 4-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA12-20
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 16-108m
Lưu lượng 4-16m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA10-13
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 19-77m
Lưu lượng 1.8-14.4m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Mã hàng 4SA8-15
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 8-82m
Lưu lượng 2.2-10.8m3/h
Bảo hành 12 tháng