Hiển thị 1–15 trong 159 kết quả

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò Showfou 11000w

Mã hàng BS1532
Công suất 11000W
Điện áp 380v
Cột áp 36 KPA
Lưu lượng 840 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò Showfou 7500w

Mã hàng BS1032
Công suất 7500W
Điện áp 380v
Cột áp 35 KPA
Lưu lượng 560 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò Showfou 5500w

Mã hàng BS732
Công suất 5500W
Điện áp 380v
Cột áp 34.5 KPA
Lưu lượng 540 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò Showfou 3700w

Mã hàng BS532
Công suất 3700W
Điện áp 380v
Cột áp 32 KPA
Lưu lượng 390 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò Showfou 2200w

Mã hàng BS332
Công suất 2200W
Điện áp 380v
Cột áp 30 KPA
Lưu lượng 330 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò Showfou 1500sw

Mã hàng BS232
Công suất 1500W
Điện áp 380v
Cột áp 22.5 KPA
Lưu lượng 210 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò Showfou 1500w

Mã hàng BS212
Công suất 1500W
Điện áp 220v
Cột áp 22.5 KPA
Lưu lượng 210 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò Showfou 750sw

Mã hàng BS132
Công suất 750W
Điện áp 380v
Cột áp 15 KPA
Lưu lượng 138 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò Showfou 750w

Mã hàng BS112
Công suất 750W
Điện áp 220v
Cột áp 15 KPA
Lưu lượng 138 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò Showfou 370w

Mã hàng BS512
Công suất 370W
Điện áp 220v
Cột áp 11 KPA
Lưu lượng 84 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò Showfou 200w

Mã hàng BS212
Công suất 200W
Điện áp 220v
Cột áp 5 KPA
Lưu lượng 45.6 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Mã hàng GB15000
Công suất 15000W
Điện áp 380v
Cột áp 95 KPA
Lưu lượng 1037 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Mã hàng GB11000
Công suất 11000W
Điện áp 380v
Cột áp 70 KPA
Lưu lượng 1200 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Mã hàng GB9500
Công suất 9500W
Điện áp 380v
Cột áp 70 KPA
Lưu lượng 1000 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng
 

Giảm giá 30%

Mã hàng GB7500
Công suất 7500W
Điện áp 380v
Cột áp 45 KPA
Lưu lượng 550 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng