Hiển thị 136–150 trong 159 kết quả

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4Inch 0.75kw

Mã hàng 4SDm4/8
Công suất 0.75KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 18-52m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 3 Inch 1.1 KW

Mã hàng 3SDm
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 53-114m
Lưu lượng 0.6-3.3m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 3 Inch 0.75kw

Mã hàng 3SDm
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 38-81m
Lưu lượng 0.6-3.3m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 3 Inch 0.55kw

Mã hàng 3SDm
Công suất 0.55KW
Điện áp 220v
Cột áp 29-61m
Lưu lượng 0.6-3.3m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Mã hàng 2.5PRm
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 17-82m
Lưu lượng 0.3-2.4m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Mã hàng 2.5PRm
Công suất 0.55KW
Điện áp 220v
Cột áp 13-63m
Lưu lượng 0.3-2.4m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 2 Inch 0.37kw

Mã hàng 2PRm140
Công suất 0.37KW
Điện áp 220v
Cột áp 49m
Lưu lượng 2 m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 2 Inch 0.25kw

Mã hàng 2PRm130
Công suất 0.25KW
Điện áp 220v
Cột áp 42m
Lưu lượng 2 m3/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 15000W

Mã hàng GB15000
Công suất 15000W
Điện áp 380v
Cột áp 95 KPA
Lưu lượng 1037 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 11000W

Mã hàng GB11000
Công suất 11000W
Điện áp 380v
Cột áp 70 KPA
Lưu lượng 1200 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 9500W

Mã hàng GB9500
Công suất 9500W
Điện áp 380v
Cột áp 70 KPA
Lưu lượng 1000 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 7500W

Mã hàng GB7500
Công suất 7500W
Điện áp 380v
Cột áp 45 KPA
Lưu lượng 550 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 5500W

Mã hàng GB5500
Công suất 5500W
Điện áp 380v
Cột áp 42 KPA
Lưu lượng 530 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 4000W

Mã hàng GB4000
Công suất 4000W
Điện áp 380v
Cột áp 38 KPA
Lưu lượng 475 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 3000W

Mã hàng GB3000
Công suất 3000W
Điện áp 380v
Cột áp 37 KPA
Lưu lượng 390 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng