Hiển thị 151–159 trong 159 kết quả

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 2200W

Mã hàng GB2200
Công suất 2200W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 36 KPA
Lưu lượng 325 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 1500W

Mã hàng GB1500
Công suất 1500W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 26 KPA
Lưu lượng 220 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 1100W

Mã hàng GB1100
Công suất 1100W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 25 KPA
Lưu lượng 210 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 750W

Mã hàng GB750
Công suất 750W
Điện áp 220v/380v
Cột áp 22 KPA
Lưu lượng 145 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 550W

Mã hàng GB550
Công suất 550W
Điện áp 220v
Cột áp 20 KPA
Lưu lượng 110 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 370W

Mã hàng GB370
Công suất 370W
Điện áp 220v
Cột áp 14 KPA
Lưu lượng 57 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 250W

Mã hàng GB250
Công suất 250W
Điện áp 220v
Cột áp 12 KPA
Lưu lượng 48 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 200W

Mã hàng GB200
Công suất 200W
Điện áp 220v
Cột áp 11 KPA
Lưu lượng 29 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí con sò VERATTI 90A W

Mã hàng GB90
Công suất 90W
Điện áp 220v
Cột áp 5.5 KPA
Lưu lượng 12 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng