Hiển thị 16–30 trong 159 kết quả

Giảm giá 30%

Mã hàng GB5500
Công suất 5500W
Điện áp 380v
Cột áp 42 KPA
Lưu lượng 530 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Mã hàng GB4000
Công suất 4000W
Điện áp 380v
Cột áp 38 KPA
Lưu lượng 475 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Mã hàng GB3000
Công suất 3000W
Điện áp 380v
Cột áp 37 KPA
Lưu lượng 390 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Mã hàng GB2200
Công suất 2200W
Điện áp 220/380v
Cột áp 36 KPA
Lưu lượng 325 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Mã hàng GB1500
Công suất 1500W
Điện áp 220/380v
Cột áp 26 KPA
Lưu lượng 220 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Mã hàng GB1100
Công suất 1100W
Điện áp 220/380v
Cột áp 25 KPA
Lưu lượng 210 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Mã hàng GB750
Công suất 750W
Điện áp 220/380v
Cột áp 22 KPA
Lưu lượng 145 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Mã hàng GB550
Công suất 550W
Điện áp 220v
Cột áp 20 KPA
Lưu lượng 110 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Mã hàng GB370
Công suất 370W
Điện áp 220v
Cột áp 14 KPA
Lưu lượng 57 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Mã hàng GB250
Công suất 250W
Điện áp 220v
Cột áp 12 KPA
Lưu lượng 48 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Mã hàng GB200
Công suất 200W
Điện áp 220v
Cột áp 11 KPA
Lưu lượng 29 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Mã hàng GB90
Công suất 90W
Điện áp 220v
Cột áp 5.5 KPA
Lưu lượng 12 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí motor ROOTS 4000W

Mã hàng 65VR
Công suất 4000W
Điện áp 380v
Cột áp 6m
Lưu lượng 194 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí motor ROOTS 3000W

Mã hàng 65VR
Công suất 3000W
Điện áp 380v
Cột áp 6m
Lưu lượng 165 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng

Giảm giá 30%

Máy thổi khí con sò

Máy thổi khí motor ROOTS 2200W

Mã hàng 50VR
Công suất 2200W
Điện áp 220/380v
Cột áp 6m
Lưu lượng 139 khối khí/h
Bảo hành 12 tháng