Hiển thị 46–60 trong 159 kết quả

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 3.7

Mã hàng VR3.7
Công suất 3.7KW
Điện áp 380v
Cột áp 22m
Lưu lượng 66m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 3.0

Mã hàng VR3.0
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 21m
Lưu lượng 54m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 2.2A

Mã hàng VR2.2
Công suất 2.2KW
Điện áp 380v
Cột áp 18m
Lưu lượng 48m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 2.2

Mã hàng Vrm-2200BF
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 17m
Lưu lượng 42m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 1.5

Mã hàng Vrm-1500BF
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 18.5m
Lưu lượng 27m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 1.1

Mã hàng Vrm-1100BF
Công suất 1.1KW
Điện áp 220v
Cột áp 15m
Lưu lượng 25m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 0.75

Mã hàng Vrm-750F
Công suất 0.75KW
Điện áp 220v
Cột áp 10m
Lưu lượng 20m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 0.4

Mã hàng Vrm-400F
Công suất 0.4KW
Điện áp 220v
Cột áp 9m
Lưu lượng 15m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 0.2

Mã hàng Vrm-200F
Công suất 0.2KW
Điện áp 220v
Cột áp 7m
Lưu lượng 10.8m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 0.25A

Mã hàng Vrm-250F
Công suất 0.25KW
Điện áp 220v
Cột áp 7.5m
Lưu lượng 9m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 0.25

Mã hàng Vrm-250BF
Công suất 0.25KW
Điện áp 220v
Cột áp 7m
Lưu lượng 8m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Tầm trung

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI 0.15

Mã hàng Vrm-150F
Công suất 0.15KW
Điện áp 220v
Cột áp 4.5m
Lưu lượng 2.26m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fx1000/80
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-24m
Lưu lượng 9-120.6m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fx750/80
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-20m
Lưu lượng 6.6-114m3/h
Bảo hành 12 tháng
 

Cao Cấp

Mã hàng Fx550/65
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 2-20m
Lưu lượng 16.2-72m3/h
Bảo hành 12 tháng