Hiển thị 121–135 trong 159 kết quả

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 6 Inch 7.5CA

Mã hàng 6PR30/8
Công suất 7.5KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 25-88m
Lưu lượng 5-45m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 6 Inch 5.5LL

Mã hàng 6PR45/4
Công suất 5.5KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 13-50m
Lưu lượng 6-60m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 6 Inch 5.5CA

Mã hàng 6PR30/5
Công suất 5.5KW
Điện áp 380/415v
Cột áp 18-63m
Lưu lượng 5-45m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 7.5kw

Mã hàng 4SDm16/28
Công suất 7.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 11-132m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 5.5kw

Mã hàng 4SDm16/22
Công suất 5.5KW
Điện áp 380v
Cột áp 9-103m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 4kw

Mã hàng 4SDm16/17
Công suất 4KW
Điện áp 380v
Cột áp 7-80m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 3kw

Mã hàng 4SDm16/13
Công suất 3KW
Điện áp 380v
Cột áp 5-61m
Lưu lượng 6-21m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 2.2LL2

Mã hàng 4PRm1010
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 20-55m
Lưu lượng 4-14m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 2.2LL

Mã hàng 4SDm10/13
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 7-77m
Lưu lượng 1.8-14.4m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 2.2CA

Mã hàng 4SDm4/22
Công suất 2.2KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 49-144m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 1.5LL2

Mã hàng 4PRm1008
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 16-34m
Lưu lượng 4-14m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 1.5LL

Mã hàng 4SDm8/11
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 11-62m
Lưu lượng 1.2-10.8m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 1.5CA

Mã hàng 4SDm4/16
Công suất 1.5KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 36-105m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 1.1LL

Mã hàng 4SDm6/10
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 9-60m
Lưu lượng 1.2-9.6m3/h
Bảo hành 12 tháng

Tặng hộp tụ

Bơm Chìm Giếng Khoan

Bơm hỏa tiễn Peroni 4 Inch 1.1CA

Mã hàng 4SDm4/12
Công suất 1.1KW
Điện áp 220/380v
Cột áp 27-79m
Lưu lượng 1.2-6m3/h
Bảo hành 12 tháng